Изберете вход и етаж

Скролни надолу за списък с всички етажи

А Б А Б
Вход A
Вход Б
Избери апартамент