Енергийна ефективност

"Reina Sofia Residence" е четвъртата новопостроена жилищна сграда в София (останалите три са нашите сгради – Reina Sofia Apartments, Reina Sofia Estate, The Square Apartments), която ще бъде класифицирана по енергийна ефективност с клас А. Сградата е проектирана с оптимални енергийни характеристики, които позволяват употребата на по-малко енергия и оптимизирането ѝ по максимално добър начин.

Общата консумация на енергия за всички нужди на сградата е два пъти по-ниска от тази на сградите ново строителство в София. Това значително намалява разходите на електроенергия на жилищата и същевременно прави сградите по-щадящи за околната среда поради по-малкото количество изхвърлени вредни емисии.

"Reina Sofia Residence" ще разполага с фотоволтаични електроцентрали на покрива на сградата, които ще произвеждат повече от 110 000 кВтч чиста енергия на година на място, което покрива напълно потреблението на всички енергоконсуматори в общите части на сградата. Високата енергоефективност ще бъде постигната и посредством вискокачествената изолация и дограма, с които ще бъдат оборудвани всички жилища в нея.

Нашата грижа за енергийната ефективност и екологичност не се изчерпва само с изграждането на сградата, а и на площите около нея. За целта сме планирали поставяне на соларно параметрично улично и парково осветление, което няма да черпи енергия от мрежата и ще осигурява уют, сигурност и естетика, без да се налага жителите “Reina Sofia Residence” да плащат електроенергия за това.

Клас А енергоефективна сграда

"Reina Sofia Residence" е четвъртата новопостроена жилищна сграда в София (останалите три са нашите сгради – Reina Sofia Apartments, Reina Sofia Estate, The Square Apartments), която ще бъде класифицирана по енергийна ефективност с клас А Сградата е проектирана с оптимални енергийни характеристики, които позволяват употребата на по-малко енергия и оптимизирането ѝ по максимално добър начин.

Ниска консумация на енергия

Общата консумация на енергия за всички нужди на „Reina Sofia Residence” е два пъти по-ниска от тази на сградите ново строителство в София. Това значително намалява разходите на електроенергия на жилищата и същевременно прави сградата по-щадяща за околната среда поради по-малкото количество изхвърлени вредни емисии.

Соларни фотоволтаични инсталации от ново поколение

"Reina Sofia Residence" ще разполага с фотоволтаични електроцентрали на покрива на сградата, които ще произвеждат повече от 110 000 кВтч чиста енергия на година на място, което покрива напълно потреблението на всички енергоконсуматори в общите части на комплекса. Високата енергоефективност ще бъде постигната и посредством вискокачествената изолация и дограма, с които ще бъдат оборудвани всички жилища в нея. Ще добавим допълнително всички необходими сертификати, които удостоверяват класа на енергийна ефективност на "Reina Sofia Residence".

Ще добавим допълнително всички необходими сертификати, които удостоверяват класа на енергийна ефективност на “Reina Sofia"

Цялостно енергоефективно решение

Нашата грижа за енергийната ефективност и екологичност не се изчерпва само с изграждането на сградата, а и на площите около нея. За целта сме планирали поставяне на соларно параметрично улично и парково осветление, което няма да черпи енергия от мрежата и ще осигурява уют, сигурност и естетика, без да се налага жителите Reina Sofia да плащат електроенергия за това.